пятница, 28 сентября 2012 г.

Տեղ համայնքի 2-րդ միջնակարգ դպրոց

Տեղ գյուղի 2-րդ միջնակարգ դպրոցը: Ունի 35 տարվա պատմություն:  Տվել է անվանի  գեներալներ ու գնդապետներ: Կրում է Սասուն Միրզոյանի անունը, որը  զոհվել է  1992թ. Արցախյան  հերոսամարտի ժամանակ: